preloader


SWEETSEN
FEST 22

SWEETALKS

KONFERENCE

Neděle 19. června v 10:00

Konference 9 řečníků, osobností Frýdku-Místku.
Každý má prostor 20 minut mluvit o tom, co je jejich srdci blízké.

Faunapark Stodola:

10:00 - 10:30  Martin a Petra Brablecovi
Původně personalistka a copywriter, nyní žijící v Brně. Sdílí dvě děti, kocoura, radost z čtení, divadla a cestování. Poznali se jako ochotničtí herci v divadle Čtyřlístek a při každé poradě či jednání si uvědomují, jak jim tato zkušenost pomáhá dodnes. 

11 let manželství, 7 let podnikání – jak společně budujeme největší továrnu na smysluplný obsah v ČR
Petra a Martin se v roce 2014 pustili do svého doposud největšího projektu: firmy, která vyrábí fungující obsah. Texty, které v Obsahovce s dvacítkou kolegů tvoří, prodávají software za miliony, přitahují studenty z Asie do Česka nebo vysvětlují umělou inteligenci laikům. Krom exkurze do této skryté oblasti lidské činnosti (ano, i tímto jdou vydělávat peníze) s vámi budou sdílet 6 věcí, které je v podnikání nejvíc profackovaly (=posunuly), a které možná přijdou užitečné i vám.
10:30 - 11:00  Lukáš Myšička
Fyzioterapeut, který pomáhá řešit bolestivé stavy a pohybové poruchy nesportovcům i sportujícím na všech výkonnostních úrovních. V terapeutickém přístupu respektuje neurofyziologické principy lidské motoriky, imunitní i hormonální aspekty a také psychosomatické souvislosti. Za téměř 2 desetiletí působení v rehabilitaci načerpal poznatky a zkušenosti z České republiky, Velké Británie, Německa, Rakouska nebo Saúdské Arábie. Ve své sportovní historii měl nejblíže k fotbalu a bojovým uměním.

Sportem ku zdraví
Na co si dát pozor, aby sportování mělo co největší zdravotní benefit s minimem zranění? Rozebereme několik aspektů kondičního cvičení, které ovlivňují (ne)bolestivost pohybového aparátu.
11:00 - 11:30  Radek Chrobák
Taková práce všeho druhu. Snad spíše Ferda Mravenec, než Brouk Pytlík. Cestovatel se specializací na Prdelistány, tedy chudé a nejhornatější země světa. Krom tohoto i psycholog a ultramaratonec. Jo a také pořadatel konference SweetTalks :-)

Co mě naučilo cestování, psychologie a ultramaratony
Cestování mě naučilo odhadovat a podstupovat riziko. Třeba když jsem poprvé vyrazil sám do Asie. Tehdy na 10 týdnů stopem po Rusku, Číně a Nepálu.

Psychologie mě navedla k lepší péči o sebe, a to v tom nejširším slova smyslu. Péči o své tělo, o své pocity, hodnoty, vztahy, názory, zkrátka o sebe.
A ultramaratony jsou pro mě samotnou esencí dřiny. Dřiny, která v různých podobách má dle mého názoru v našich životech nezastupitelné místo.
Riziko, péče a dřina, pro mě tři složky jednoho jediného pojmu, ke kterému se stále vracím v mém osobním životě, v práci s klienty či rozjímání a filosofování nad životem. Tajenky na 12 písmen. Co to však je vám prozradím až 19.6. na SweetTalks ;-)
  
12:00 - 12:30  Pavel Palát 
Pavel založil v 18 letech turistický oddíl KAM, pořádal letní i zimní tábory pro děti. Svůj volný čas věnoval také sportovním aktivitám s vlastními dětmi. Se synem začal od malička trénovat hokej. Působí už řadu let jako hokejový trenér dětí a mládeže při HC Frýdek-Místek.

Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže
V mém příspěvku bych chtěl přiblížit své vlastní zkušenosti a poznatky v oblasti organizování volného času dětí a mládeže, vlivu kolektivu na jednotlivce a jednotlivce na kolektiv. Zaměřím se také na svůj vlastní vývoj postoje k tomuto tématu, který se měnil s věkem a vývojem společnosti.
12:30 - 13:00  Jan Štěpánek
Na jedné straně přísný stavební inženýr a developer, na druhé milovník aktivního života, cestování, vína, historie a architektury. Díky tomu se spolupodílel na rozvoji webu hrady.cz, popularizaci regionálních památek, kresebných rekonstrukcích některých českých a slovenských hradů. Je autorem několika odborných publikací a článků s regionální tematikou, ale především postupně nasával takřka zaniklou existenci historického Frýdku a Místku, který už mnoho let jako patriot cíleně propaguje a snaží se dostat mezi současnou generaci obyvatel města. 

Historický Frýdek-Místek v kontextu současnosti
V mém příspěvku se chci zaměřit na rozpor mezi Frýdkem-Místkem, který známe dnes a Frýdkem-Místkem, který se zde po staletí rozvíjel, a který byl absurdně zničen. Smyslem příspěvku je ukázat, proč by mladší generace měla chtít poznat i originální historickou podobu města, kterou nikdy nezažila, aby se dokázala vyvarovat nevratných chyb na architektuře a urbanismu rodného města a veřejného prostoru.
13:00 - 13:30  Tomáš Chrobák a Monika Chrobáková
Tomáš Chrobák.
Kromě toho, že jsem hrdý rodák z Frýdku – Místku, tak jsem učitel matematiky a tělesné výchovy. Nyní učím v ZŠ Baška. Od dětství jsem chodil do turistického oddílu KAM a následně jsem vedl T.O.R. Stále pořádám letní tábory. V posledních letech se věnuji inovacím ve vzdělávání, koučinkem a jsem členem národního kabinetu matematiky. Jsem vedoucím komise vzdělávání ve Frýdku-Místku. Také jsem vyhrál Global Teacher Prize 2019 o inspirativního učitele. Moje životní motto je : „Pouze ti, kteří byli natolik naivní, že si mysleli že dokážou změnit svět, ho dokázali opravdu změnit. “ Steve Jobs.
 
Monika Chrobáková
Učím na Základní škole Baška a Janovice chemii a přírodopis. Dlouhá léta se věnuji tématu udržitelnost a práci s lidskými zdroji. Jsem zapojená do programu Pomáháme školám k úspěchu jako pedagogický konzultant pro 10 škol v regionu. O aktuálních trendech ve vzdělávání jsem informována a aktivně zapojena díky organizaci PISA 2025 a Národnímu kabinetu Přírodovědného vzdělávání. Největší radost mám ale ze své rodiny, svých čtyř dětí a manžela, které jsou zdrojem radosti, poznání a inspirace.

Škola před 50 lety ve F-M připravovala děti na práci valcířů a šiček. 
Na co by měla připravovat naše děti dnes?

Svět našich babiček a dědečků byl zcela jiný než svět, ve kterém žijeme my. Naše děti budou žít zase v jiné době. Podle odhadů do deseti let zanikne třetina profesí a vzniknou nové. Reaguje výuka ve školách na tyto změny? Dokážeme předvídat, co se budou potřebovat naučit naše děti pro svůj život? O tom všem se budeme společně bavit na SweetTalks.
  
14:00 - 14:30  Jakub Chládek
Jakub je především nadšený manžel, táta dvou dcer, pastor a dlouholetý pracovník s dětmi a mládeží, kterého vždy zajímá, co se odehrává v nitru toho druhého, i když ví, že pro řešení věcí je to vždy složitější cesta, nicméně ta nejsmysluplnější. Svůj i život druhých obohacuje jako amatérský hudebník na kytaru i další nástroje, nadšené otužilectví, dobré knihy a amatérský florbal. 
Moc rád naslouchá příběhům druhých lidí a pozoruje pozitivní proměny lidské mysli i postojů. Těší ho dobrý humor, jakékoliv prokázané dobro a schopnost nebrat se vážně.  

Na srdci záleží
Z podstaty mého životního poslání se zajímám i o vnitřní svět člověka, který určuje vnější chování. Ve svém příspěvku se zaměřím na svá pozorování a zkušenosti s dětmi s důrazem na to, jak moc je důležité zajímat se o to, co se odehrává v jejich nitru a nesnažit se jen eliminovat a řídit jejich vnější chování. To vše v duchu přísloví „Čím srdce přetéká, to ústa mluví“ anebo „Čím srdce přetéká, to dítě dělá“.
14:30 - 15:00  Martin Kocur
Martin věnuje celý svůj život dětem, ať už jako pedagog volného času, učitel mateřské školy či lektor šachové hry. Život bere jako dar, kterého si nesmírně váží a podle toho také k němu přistupuje. Rád rozdává úsměvy, protože nepochybuje o jeho síle a účincích jak u sebe, tak u druhých :)

Děti vs. Dospělost
K tématu využiji nejúspěšnější knihu autora Fulghuma - "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v MŠ." A já se ptám: "Všechno, co opravdu potřebujeme znát, jsme se naučili v MŠ?". Uvidíme, těším se na setkání ... :)
15:00 - 15:30  Jakub Cvek
Narozen 1978 ve Frýdku-Místku. Po maturitě na Gymnáziu Petra Bezruče v Místku vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT (2002) a 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (2004) v Praze. Po postgraduálním studiu se v roce 2018 habilitoval v oboru onkologie na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje na pozici přednosty Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava. Mezi profesní zájmy patří radiobiologie a přesné ozařovací techniky v léčbě zhoubných nádorů i funkčních poruch. Kromě četby knih o historii jezdí na kole a lyžuje, z kolektivní sportů má v oblibě fotbal a basketbal. S manželkou Helenou nyní nejvíce pečují o batole Theodora.

Medicína jako věda nebo umění?
V posledních letech jsme svědky bouřlivého rozvoje medicíny založené na důkazech. Situaci dobře charakterizuje tvorba standardních postupů léčby, navíc je patrná tendence jít ještě dále směrem ke „kybermedicíně“. Medicína i přes značný vědecký pokrok v mnoha přírodovědných disciplínách ale nemůže být v principu jiná než v minulých staletích. Stále jsme totiž svědky kritiky péče na oddělení se skvělým technickým i personálním vybavením a nelze tedy moc předpokládat, že by tato nespokojenost mohla vycházet z nedostatku vědy. Mnohým zdravotníkům se také nezdá férové hodnocení péče, které je mnohem více založeno na tom „jak to vypadá“ než „jak to je“.

WORKSHOPY

Neděle 19. června v 10:00

3 hodinové workshopy,
které vedou machři ve svých oborech.

Divadlo DNA (vedle Faunaparku):

10:00 - 11:00  Denisa Michnová
anotaci připravujeme...
12:00 - 13:00  Petr Gaj
Petr je záchranář u zdravotnické záchranné služby ve Frýdku-Místku. Příležitostně pracuje na klinice anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde působil také na urgentní příjmu. Dlouhodobě se věnuje psychosociální intervenční službě pro lidi nacházející se v akutní stresové reakci a PEER podpoře pro zdravotníky. Je koordinátorem této služby pro Moravskoslezský kraj. Rodák z Frýdku-Místku, který se ve volných chvílích věnuje rodině, pořádáním letního tábora a akcí pro kamarády a jejich děti, kytaře, mandolíně, sportu a realitám. 

Technické vybavení v sanitkách zdravotnické záchranné služby 
V tomto workshopu vám představím většinu přístrojového vybavení, kterými sanitky na území našeho města a jeho okolí disponují. Budete si moci zblízka prohlédnout monitor životních funkcí, který obsahuje několik modulů pro patologické srdeční stavy, přístroj pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, ultrasonografický přístroj a další. Také si ukážeme jak pomoci těchto přístrojů přenášíme potřebná data do specializovaných nemocnic.
14:00 - 15:00  Markéta Ubíková
Digitální koučka a lektorka digitálních dovedností. Pomáhá hlavně ženám, neziskovým organizacím a malým a středním firmám spokojeně žít a pracovat v digitálním světě. Je zastupitelkou města Frýdek-Místek a spoluzakladatelkou komunity Volnonožci FM.

Rodič jako průvodce po digitálním světě dítěte
Pomozte svým dětem spokojeně žít (nejen) v digitálním světě.
Nevíte jak na to?
Dohoda, hranice, důvěra, ale hlavně váš osobní příklad. 
Markéta Ubíková vám pomůže zorientovat se v digitálním a online světě a dá vám tipy, jak v rodině nastavit zdravé používání digitálních technologií. 
Proč? Protože digitální technologie jsou dobrý sluha, ale špatný pán
  

UPOUTÁVKA NA SWEETTALKS


JAK VZNIKLY SWEETTALKS

Bylo nebylo si jednoho dne tři frýdečtí rodáci řekli, že je v tom našem Fajném Mjestě tolik lidí, kteří mají co říct, že by bylo hříchem jim k tomu nedat prostor. Naším cílem bylo inspirovat, sdílet poznatky, silné životní příběhy i splněné dětské sny. A tak vznikl první ročník konference SweetTalks 2020, konaný v poslední den festivalu Sweetsen fest. Bylo narváno a ohlasy byly skvělé, takže další ročník byl takřka jistotou.

CO TO JE

Je to setkání.
Je to inspirace.
Je to poznání.

Konkrétně se jedná o konferenci 9 řečníků, osobností Frýdku-Místku. Ti kývli na to, že bez nároku na honorář budou 20 minut mluvit o tom, co je jejich srdci blízké. K tomu 3 hodinové workshopy, které vedou machři ve svých oborech. 
Jo a je to zdarma :-)

PROČ TO DĚLÁME

Děláme to pro vás. Protože vám chceme nabídnout akci, která ve Frýdku-Místku nemá obdoby.
Děláme to pro sebe. Protože sami sedíme v prvních řadách, hltáme slova řečníků, máme plno dotazů a žijem z toho ještě dlouhé měsíce poté.
Děláme to pro město. Je nám vcelku fuk, jestli nás v sále bude 10 nebo 200. Již dopad prvního ročníku SweetTalks byl enormní, a to jak na posluchače, tak i řečníky, ale také i na naše město.

KDY

19. června v 10:00, opět jako sladká tečka festivalu Sweetsen fest.

KDE

Ve stodole Faunaparku ve Frýdku (konference) a v divadle DNA kousek odtamtud (workshopy).

KDO ZA TÍM STOJÍ

Tomáš Chrobák.
Učitel, co po slibně rozjeté kariéře na prestižní škole Osmička dostal už jen poloviční úvazek na vesnické škole. Jo a krom toho vítěz ceny pro nejinspirativnějšího učitele ČR Global Teacher Price, od září i vysokoškolský učitel, autor učebnic a živoucí důkaz, že matematika může být pro vaše děti nejen postrach, ale i vášeň.

Radek Chrobák.
Taková práce všeho druhu. Snad spíše Ferda Mravenec, než Brouk Pytlík. Cestovatel se specializací na Prdelistány, tedy chudé a nejhornatější země světa. Také psycholog a ultramaratonec.

Kateřina Červenková.
Jediná, která ty dva bratry dokáže usměrnit a šéfka toho všeho. Psycholožka, kariérová poradkyně, lektorka a maminka dvou dětí s rozumem i srdcem na pravém místě.


   
Program Sweetalks letošního roku najdete také na stránce program Sweetsen festu.
  

 
Festival Program Praktické Charita Partneři