preloader


SWEETSEN
FEST 22

PRAKTICKÉ INFORMACE

AREÁL STADIONU TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK

16. - 19. června 2022

ORIENTAČNÍ PLÁN

  

SWEETSEN FEST 22

FESTIVALOVÝ ŘÁD

Do areálu je zakázáno vnášet jídlo, pití, omamné a psychotropní látky a zbraně. Z tohoto důvodu bude nutné, aby se každý návštěvník podrobil bezpečnostní prohlídce, kterou bude vykonávat bezpečnostní služba. Je to důležité pro bezpečnost nás všech a proto děkujeme za její respektování.

Focení běžnými fotoaparáty a natáčení na mobilní telefony je povolené, záznamy profesionální technikou je možné pořizovat jen na základě schválené akreditace. V celém festivalovém areálu a na parkovišti platí přísný zákaz zakládání ohně. Žádáme návštěvníky, aby dodržovali pořádek. Festivalový areál nebude dostatečně komfortní a bezpečný pro psy, a proto je jejich vstup do areálu festivalu zakázán.
  

  • do areálu nebude vpuštěn nikdo se skleněnými či kovovými lahvemi, plechovkami, zbraněmi, pyrotechnikou, lasery a jinými předměty, které označí pořadatelé za nebezpečné.
  • do areálu není dovoleno vnášet vlastní nápoje, jídlo a alkohol.
  • do areálu není povolen vstup s jízdními koly a deštníky.
  • pořadatelé si vyhrazují právo vykázat z areálu festivalu všechny osoby silně podnapilé (viróza), osoby pod zjevným vlivem omamných látek a osoby agresivní ke svému okolí.
  • do areálu festivalu nebudou vpuštěni psi ani jiná zvířata.
  • pořadatel nenese odpovědnost za škody na věcech, ani za újmu na zdraví způsobené v areálu festivalu.
  • o bezpečnost mimo areál festivalu se stará Městská policie a Policie ČR.
  • pokud se ve vašem okolí setkáte s nutností poskytnutí rychlé lékařské pomoci, pak v prvé řadě kontaktujte záchrannou službu na čísle 155 a až poté vyhledejte pořadatele nebo dopravte postiženého k informačnímu stánku, kde je připravena první pomoc.
  • udržujte čistotu. K dispozici budou kontejnery na tříděný odpad.
  • do areálu budou vpuštěny osoby mladší 15 let jen v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Po 22 hodině budou do areálu vpuštěny bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby jen jedinci starší 18 let.

PARKOVÁNÍ

Na Sweetsen festu bohužel nebude žádné oficiální parkoviště. Parkovat se dá v okolí areálu na místech k tomu určených, případně ve městě na místech k tomu určených.  

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A PITNÁ VODA

V areálu bude rozmístěn dostatečný počet mobilních suchých WC, které se budou v průběhu festivalu průběžně a dostatečně čistit. Součástí areálu budou i korýtka s pitnou vodou.

NEZLETILÍ POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH DROG, KTEŘÍ SE POKUSÍ VSTOUPIT NEBO VSTOUPÍ DO AREÁLU FESTIVALU, BUDOU PŘEDÁNI POLICII ČESKÉ REPUBLIKY.

SWEETSEN FEST 22

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sweetsen fest pořádá Love production s.r.o. ve spolupráci a pod záštitou Statutárního města Frýdek-Místek.


KONTAKT PRO STÁNKAŘE A FESTIVALOVÉ PRODEJCE

Zájemci o prodej občerstvení (pouze jídlo, ne pivo a alkohol!) a fest. zboží pište na jony@orientalcz.cz


HLAVNÍ POŘADATEL

LOVE PRODUCTION s.r.o.
Metylovice 595, 739 49 Metylovice
IČ: 02763052, DIČ: CZ02763052

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 58572

e-mail: produkce@b4l.cz  


Použití názvu Sweetsen fest pro jiné než informační účely, prosím, vždy konzultujte s Love production s.r.o. Děkujeme.

Sweetsen fest je ochranná známka registrovaná od roku 2008 Úřadem průmyslového vlastnictví.

SWEETSEN FEST 22

PRESS - INFORMACE PRO NOVINÁŘE

V čem je Sweetsen fest - největší benefiční festival v kraji - výjimečný?

1. všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář
2. po celou dobu konání festivalu se nevybírá žádné vstupné
3. během akce probíhají pouze sbírky pro humanitární organizace (ADRA, Charita, Podané ruce)
4. na festivale vystupují pouze frýdecko-místecké skupiny a interpreti


TISKOVÉ ZPRÁVY 2022

Tisková zpráva Seetsenfest 022 - 18. 5. 2022
Plakát Sweetsen festu 022 (.jpg)
Logo Sweetsen festu 022 (.jpg)


TISKOVÉ ZPRÁVY 2021

TZ - 19.8.2021 Sweetsen fest se po roční odmlce vrací
Logo Sweetsen festu 021 (.jpg)
Plakát Sweetsen festu 021 (.jpg)


TISKOVÉ ZPRÁVY 2019

TZ - 14.6.2019 - Sweetsen Fest ovládne na 5 dnů Frýdek-Místek (.pdf)
TZ - 13.5.2019 - Sweetsen Fest oslavi 80 let ZUŠ (.pdf)
Logo Sweetsen festu křivky (.pdf)
Logo Sweetsen festu křivky (.jpg)
   


 
Festival Program Praktické Charita Partneři